לחצו כאן לצפייה בברכוני ברכת המזון ומעין שלושקריאת שמע שעל המיטהברכות השחר וברכת אשר יצרסעודת אמנים ונשמת כל חיהדלקת נרות והפרשת חלהחגים ומועדיםעברו עכשיו לדף הברכונים

Nishmat Kol Chay Prayer 05

9.0012.00

Categories: , | Tags: , , , , , , , , , , | Published On: 11 בNovember 2022 | SKU: N/A |

Please, Be Kind & Share This Product With Others

You may also be interested in ...

“Nishmat Kol Chai” – produced by Graphmod.

The virtue “Nishmat Kol Chai” is a famous virtue mentioned in the holy books, that a person who is in great trouble, will take it upon himself that when God saves him from the trouble, he will stand up and say “Nishmat Kol Chai” which is a wonderful and immense praise praising God.

At the end of the prayer, psalm 136 in the Psalms is attached, and it is a wonderful praise to the Creator of the world to thank him for all the goodness and kindness he rewards us with.

4 color pages, combined with a spectacular sea and sky image, in large, clear and well-designed writing.

In two sizes: 17 cm wide by 24 cm high or 12 cm wide by 17 cm high.

Extra charge for the dedication

If you are interested in adding a dedication to the Birkonim, please select and fill in the following fields:

Only to the extent that you have chosen the option of embedding, Write down the number of units on which the embossing will take place

Enter your email address here to send a sample before printing / embossing.

Contact us for a quote

For what purpose are you contacting us? *

Title

Go to Top