לחצו כאן לצפייה בברכוני ברכת המזון ומעין שלושקריאת שמע שעל המיטהברכות השחר וברכת אשר יצרסעודת אמנים ונשמת כל חיהדלקת נרות והפרשת חלהחגים ומועדיםעברו עכשיו לדף הברכונים

Kriat Shema Birkon 07 Royal Design

9.0012.00

חזית קריאת שמע 07 – עדות הספרדים

Please, Be Kind & Share This Product With Others

You may also be interested in ...

Shema reading on the bed produced by Graphmod, in a royal vintage design.

4 pages in clear and bold large print in shades of off white and brown.

In 2 sizes: size 17 cm wide x 24 cm high and size 12 cm wide x 17 cm high.

Text

Extra charge for the dedication

If you are interested in adding a dedication to the Birkonim, please select and fill in the following fields:

Only to the extent that you have chosen the option of embedding, Write down the number of units on which the embossing will take place

Enter your email address here to send a sample before printing / embossing.

Contact us for a quote

For what purpose are you contacting us? *

Title

Go to Top