לחצו כאן לצפייה בברכוני ברכת המזון ומעין שלושקריאת שמע שעל המיטהברכות השחר וברכת אשר יצרסעודת אמנים ונשמת כל חיהדלקת נרות והפרשת חלהחגים ומועדיםעברו עכשיו לדף הברכונים

Kiddush and songs for Shabbat Booklet – 02

28.0038.00

חזית סדר הקידוש 02 – עדות הספרדים

Please, Be Kind & Share This Product With Others

You may also be interested in ...

תפילון בהפקת גרףמוד. חוברת בת 20 עמודים הכוללת את סדר קידוש הלילה והיום, וסעודות השבת.

כולל הבקשות ותפילות לפני ואחרי הקידוש, ברכת המזון, ברכת מעין שלוש, וברכת בורא נפשות. מתאים לבית וכמזכרת לאירוע.

לחצו על התמונה לצםות בתוכן החוברת.

Text

Extra charge for the dedication

If you are interested in adding a dedication to the Birkonim, please select and fill in the following fields:

Only to the extent that you have chosen the option of embedding, Write down the number of units on which the embossing will take place

Enter your email address here to send a sample before printing / embossing.

Contact us for a quote

For what purpose are you contacting us? *

Title

Go to Top