לחצו כאן לצפייה בברכוני ברכת המזון ומעין שלושקריאת שמע שעל המיטהברכות השחר וברכת אשר יצרסעודת אמנים ונשמת כל חיהדלקת נרות והפרשת חלהחגים ומועדיםעברו עכשיו לדף הברכונים

Candle Lighting Birkon – 02

9.0012.00

Please, Be Kind & Share This Product With Others

You may also be interested in ...

The lighting of Shabbat, Yom Tov and Yom Kippur candles – produced by Graphmod.

4 color pages, in hues and burgundy, in a floral style and combined with spectacular Shabbat illustrations.

with the addition of a prayer before and after the blessings, as well as a prayer for the children.

In two sizes: 12 cm wide x 17 cm high and 17 cm wide x 24 cm high.

בשני גדלים: בגודל 17 ס”מ רוחב על 24 ס”מ גובה ובגודל 12 ס”מ רוחב על 17 ס”מ גובה.

Text

Extra charge for the dedication

If you are interested in adding a dedication to the Birkonim, please select and fill in the following fields:

Only to the extent that you have chosen the option of embedding, Write down the number of units on which the embossing will take place

Enter your email address here to send a sample before printing / embossing.

Contact us for a quote

For what purpose are you contacting us? *

Title

Go to Top