לחצו כאן לצפייה בברכוני ברכת המזון ומעין שלושקריאת שמע שעל המיטהברכות השחר וברכת אשר יצרסעודת אמנים ונשמת כל חיהדלקת נרות והפרשת חלהחגים ומועדיםעברו עכשיו לדף הברכונים

Amenim Virtue Birkon – 01

9.0012.00

חזית סעודת אמנים 01

Please, Be Kind & Share This Product With Others

You may also be interested in ...

“Amen’s Dinner” – produced by Graphmod.

“Amen’s Supper” is known as a wonderful virtue for salvation for any matter and trouble, in which the public gathers and blesses with each of the participants answering amen after the blessing of his friend.

4 color pages, in white and mocha shades, vintage style.

All the blessings for the saying of the artists, including the “Ma’in Shelush” blessing and the “Creator of Souls” blessing.

In 2 sizes: 12 cm wide by 17 cm high, or 17 cm wide by 24 cm high.

Extra charge for the dedication

If you are interested in adding a dedication to the Birkonim, please select and fill in the following fields:

Only to the extent that you have chosen the option of embedding, Write down the number of units on which the embossing will take place

Enter your email address here to send a sample before printing / embossing.

Contact us for a quote

For what purpose are you contacting us? *

Title

Go to Top